SPRIEVODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA (STD)

Tvorba, kontrola a kompletizácia STD podľa požiadaviek vyhlášok platných pre Vyhradené Technické Zariadenia a pre Vybrané Zariadenia.

NDT – NEDEŠTRUKTÍVNE KONTROLY

Návrh a tvorba plánov kontrol a skúšok pre všetky skupiny zariadení. Výkon špecifických kontrol počas celej montáže, výkon vizuálnych a kapilárnych kontrol zvarov, vrátane tvorby protokolov.

MONITORING VÝROBY

Výkon plánovaných kontrol počas výroby Vyhradených Technických Zariadení a Vybraných Zariadení podľa požiadaviek zákazníka.

MONTÁŽ A VÝROBA

Montáž, výroba, opravy, rekonštrukcie energetických a ostatných strojno-technologických zariadení, potrubných rozvodov a oceľových konštrukcií.

Profesionálne služby zamerané na strojársku prax. Skúsený & dobre vybavený personál

Top