O NÁS

Kto sme

PROFI TEST s. r. o.
Sme spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou technickej dokumentácie pre stavebné objekty a technické zariadenia. Navrhujeme a vytvárame plány kontrol a skúšok pre všetky skupiny zariadení. Ďalšou oblasťou ktorej sa venujeme sú  nedeštruktívne kontroly a monitoring výroby. Spolupracujeme s renovovanými firmami čo prináša našim zákazníkom kvalitnú a spoľahlivú technickú podporu pre projekty na slovenskom ako aj zahraničnom trhu.

Sme držitelia certifikátu riadenia kvality výroby a služieb podľa STN EN ISO 9001:2016.

Veríme, že Vám spolupráca s našou firmou prinesie úspech aj vo Vašom podnikaní.

VIAC INFORMÁCIÍ

Sprievodná technická dokumentácia (STD)

V našom širokom portfóliu ponúkame tvorbu, kontrolu a kompletizáciu STD podľa požiadaviek vyhlášok platných pre Vyhradené Technické Zariadenia a pre Vybrané Zariadenia.

- Vyhradené technické zariadenia (VTZ)
- Vybrané zariadenia (VZ)
- Špeciálne stavebné objekty a konštrukcie

NDT – Nedeštruktívne kontroly

Návrh a tvorba plánov kontrol a skúšok pre všetky skupiny zariadení. Pri väčších investičných celkoch zabezpečujeme aj výkon špecifických kontrol počas celej montáže, jedná sa o výkon vizuálnych a kapilárnych kontrol zvarov, vrátane tvorby protokolov.

- Vizuálna kontrola
- Penetračná kontrola

Monitoring výroby

Výkon plánovaných kontrol počas výroby Vyhradených Technických Zariadení a Vybraných Zariadení podľa požiadaviek zákazníka.

- Výkon námatkových kontrol počas výroby
- Výkon kontrol a následná analýza stavu a návrh nápravných opatrení